Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Odpowiedź  na powyższe pytanie powinien znać każdy. Każdy może bowiem znaleźć się w sytuacji, w której zostanie powołany do spadku nie wiedząc, czy masa spadkowa zawiera wyłącznie aktywa, czy też długi spadkowe. W poniższym artykule odpowiadamy na pytanie o to, jak można uniknąć niechcianej odpowiedzialności względem wierzycieli spadkodawcy. Zacznijmy od...

Sprawy spadkowe – Czy ulegają przedawnieniu?

Sprawy spadkowe nie ulegają przedawnieniu. Przedawnieniu ulega jednak prawo do określonych roszczeń, które wynikają z otwarcia spadku. Ustawodawca przewidział również termin do odrzucenia spadku. W związku z powyższym zaleca się jak najszybsze przeprowadzenie spraw spadkowych. Mianem spraw spadkowych określa się sprawy o nabycie spadku oraz dział spadku. Sprawy spadkowe w...

Postępowanie spadkowe czyli co należy zrobić by uzyskać prawo do spadku?

Podczas mojej wieloletniej praktyki z zakresu prawa spadkowego wielokrotnie spotkałam się z pytaniami od klientów, jak stwierdzić swoje prawa do spadku po bliskiej osobie, czy też po innej osobie, jak wpisać się do księgi wieczystej nieruchomości jako właściciel po tych osobach, jak wypłacić pieniądze z rachunku bankowego po zmarłej osobie....