Jak zrzec się spadku?

Powołanie do spadku nie zawsze oznacza wzbogacenie się spadkobiercy. Często masa spadkowa jest obciążona długami, w związku z czym spadkobierca podejmuje decyzję o odrzuceniu spadku. Jak to zrobić skutecznie? Dziedziczenie Wyróżniamy dwie formy dziedziczenia – dziedziczenie testamentowe i dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie testamentowe opiera się na ostatniej woli zmarłego. Testament jest...

Zmiany dla spadkobierców w 2023 roku. Nowe przepisy

Już w listopadzie 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy w zakresie prawa spadkowego. Spadkobierców czekają duże zmiany, które w wielu aspektach zadziałają na naszą korzyść. Nowelizacja kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzinnego wpłynie m.in. na to, że rodzice będą mogli odrzucić niekorzystny spadek za małoletnie dzieci, a...

Na czym polega niegodność dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia to instytucja regulowana przez art. 928 IV księgi polskiego Kodeksu cywilnego. Znajduje ona zastosowanie w sytuacji, w której względy etyczne przemawiają za pozbawieniem określonej osoby możliwości dziedziczenia po określonym spadkobiercy. Spadkobiercę wyłączonego z dziedziczenia z powodu uznania za niegodnego dziedziczenia, traktuje się w taki sposób, jak gdyby nie...

Kiedy nie trzeba płacić podatku od spadku i darowizn?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od spadku i darowizn należy odprowadzić podatek. Ustawodawca przewidział jednak kilka sytuacji, w których spadkobierca lub obdarowany podatku nie płaci. Co to za sytuacje? Kiedy nie trzeba płacić podatku od spadku i darowizn? Zacznijmy do omówienia sytuacji, w których dziedziczenie i otrzymanie w darowiźnie rzeczy jest...

Ile kosztuje postępowanie spadkowe?

Zostaliśmy powołani do spadku i co dalej? Czy postępowanie spadkowe wymaga poniesienia kosztów z naszej strony? Otóż tak. Działanie w sprawie spadkowej jest rozpoczynane przez sąd na wniosek złożony przez spadkobiercę. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50 złotych. Przeprowadzenie sprawy spadkowej pozwala spadkobiercy na...

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Odpowiedź  na powyższe pytanie powinien znać każdy. Każdy może bowiem znaleźć się w sytuacji, w której zostanie powołany do spadku nie wiedząc, czy masa spadkowa zawiera wyłącznie aktywa, czy też długi spadkowe. W poniższym artykule odpowiadamy na pytanie o to, jak można uniknąć niechcianej odpowiedzialności względem wierzycieli spadkodawcy. Zacznijmy od...

Sprawy spadkowe – Czy ulegają przedawnieniu?

Sprawy spadkowe nie ulegają przedawnieniu. Przedawnieniu ulega jednak prawo do określonych roszczeń, które wynikają z otwarcia spadku. Ustawodawca przewidział również termin do odrzucenia spadku. W związku z powyższym zaleca się jak najszybsze przeprowadzenie spraw spadkowych. Mianem spraw spadkowych określa się sprawy o nabycie spadku oraz dział spadku. Sprawy spadkowe w...

Postępowanie spadkowe czyli co należy zrobić by uzyskać prawo do spadku?

Podczas mojej wieloletniej praktyki z zakresu prawa spadkowego wielokrotnie spotkałam się z pytaniami od klientów, jak stwierdzić swoje prawa do spadku po bliskiej osobie, czy też po innej osobie, jak wpisać się do księgi wieczystej nieruchomości jako właściciel po tych osobach, jak wypłacić pieniądze z rachunku bankowego po zmarłej osobie....