Odwołanie od decyzji administracyjnej – kiedy jest możliwe?

Możliwość odwołania się od decyzji wydanej przez organ administracji publicznej jest fundamentalnym prawem obywatela. Stanowi ono istotny element systemu praworządności, zapewniając mechanizm kontroli nad działaniami administracji oraz ochronę praw i interesów jednostek. Odwołanie od decyzji administracyjnej umożliwia osobom poszkodowanym przez decyzje urzędnicze kwestionowanie ich zasadności, legalności oraz sprawiedliwości. Jest to...

Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Spotkanie z prawnikiem może budzić mieszane uczucia. Dla kogoś, kto wcześniej nie korzystał z pomocy Kancelarii Adwokackiej pierwsza wizyta może być bardzo stresująca. Nasze nastawienie do spotkania w dużej mierze zależy od sprawy, którą chcemy omówić. Wiele spraw konsultowanych z adwokatem to sprawy wyzwalające silne, a nierzadko skrajne emocje. W...