Co zrobić gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem?

Każdy rodzic i każde dziecko ma prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Praktyka pokazuje, iż znacznie częściej stałą opiekę nad dzieckiem po rozwodzie sprawuje matka, to z nią dziecko mieszka i spędza większość czasu. Niestety, ale wiele spraw dotyczących dzieci, związanych jest z konfliktem i sporem pomiędzy rodzicami, którzy...