Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie spraw o podział majątku.

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami wspólność małżeńska majątkowa nazywana wspólnością ustawową, o ile nie postanowiono inaczej. Wspólność małżeńska majątkowa stanowi podstawowy ustrój majątkowy, który powstaje z mocy ustawy i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, nie może również rozporządzać ani zobowiązywać do rozporządzania, udziałem który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Podział majątku wspólnego jest dopuszczalny dopiero z chwilą ustania wspólności ustawowej, zwykle następuje gdy małżonkowie zdecydują się zakończyć małżeństwo poprzez rozwód. Wspólność ustawowa i wspólność umowna ustaje w razie orzeczenia przez sąd rozwodu, separacji, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd, orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, a także w razie ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego lub obojga małżonków.

Jak wygląda postępowanie w sprawie podziału majątku po rozwodzie?

Podział majątku wspólnego może nastąpić na kilka sposobów. O podział majątku można wystąpić w trakcie postępowania o rozwód. Sąd w wyroku orzekającym rozwód może dokonać podziału majątku wspólnego, pod warunkiem, że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Innym sposobem podziału majątku wspólnego, jest zainicjowanie nowego postępowania sądowego poprzez złożenie do właściwego sądu wniosku o podział majątku po zakończeniu postępowania rozwodowego. Jeżeli pomiędzy małżonkami nie ma sporu co do podziału majątku wspólnego, można dokonać podziału na podstawie umowy.

Podczas postępowania o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, o żądaniu zwrotu wydatków i nakładów poczynionych przez jednego z małżonka ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie.

Podział majątku po rozwodzie – obsługa adwokacka

Kiedy konieczny jest podział majątku, warto wiedzieć co można uzyskać w toku spraw. Dlatego też, skorzystanie z pomocy adwokata w postępowaniu o podziału majątku może okazać się potrzebne, a z perspektywy czasu także opłacalne. By zwiększyć swoje szanse na satysfakcjonujące rozstrzygnięcie sprawy o podział majątku, warto podjąć się współpracy z rzetelnym, doświadczonym i zaangażowanym adwokatem.

Świadczona przez Kancelarię Adwokacką pomoc prawna z zakresu spraw o podział majątku obejmuje m.in.:

  • porady w sprawie podziału majątku małżonków
  • wskazanie najkorzystniejszego sposobu podziału majątku
  • sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego
  • reprezentowanie Klienta przed sądem w sprawie o podział majątku wspólnego, w tym udział w rozprawach, przygotowanie wszelkich pism procesowych
  • udział w negocjacjach z małżonkiem

Adwokat podział majątku – Warszawa i okolice

W sytuacjach konieczności przeprowadzenia podziału majątku zapraszamy do skorzystania z usług, jakie oferują nasi adwokaci w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie podziału majątku wspólnego. Naszą siedzibą jest Wawer. Obsługujemy klientów z terenu całego miasta Warszawa. 

Skontaktuj się z nami

Umów się na spotkanie