PRAWO PRACY

Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Reprezentujemy Klientów, zarówno pracowników jak i pracodawców, przed sądami wszystkich instancji, organami państwowymi, w tym Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS, bierzemy udział w negocjacjach i mediacjach.

Prawo pracy to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest każda jednostka organizacyjna, również bez osobowości prawnej, a także osoba fizyczna zatrudniająca pracowników.

Nasza Kancelaria Adwokacka w ramach postępowania z zakresu prawa pracy sporządza pozwy, odpowiedzi na pozew oraz wszystkie niezbędne pisma procesowe w zakresie min.:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • zawarcia umowy o pracę
 • wypowiedzenia umowy o prace
 • rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne)
 • ustalenia treści umowy o pracę
 • odszkodowanie za lobbing, dyskryminacje
 • odszkodowanie za wypadki przy pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • o zapłatę wynagrodzenia i innych składników tj. godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa
 • wypowiedzeń zmieniających
 • odwołania od decyzji ZUS

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa pracy nasza Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów m.in. w sprawach o:

 • zapłatę za godziny nadliczbowe,
 • przywrócenie do pracy
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • odszkodowanie

Zapraszamy do kontaktu z nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie.

Skontaktuj się z nami

Umów się na spotkanie