Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Reprezentujemy Klientów, zarówno pracowników jak i pracodawców, przed sądami wszystkich instancji, organami państwowymi, w tym Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS, bierzemy udział w negocjacjach i mediacjach.

Prawo pracy to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest każda jednostka organizacyjna, również bez osobowości prawnej, a także osoba fizyczna zatrudniająca pracowników.

Adwokat Prawo Pracy – Warszawa i okolica

Nasza Kancelaria Adwokacka w ramach postępowania z zakresu prawa pracy sporządza pozwy, odpowiedzi na pozew oraz wszystkie niezbędne pisma procesowe w zakresie min.:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • zawarcia umowy o pracę
 • wypowiedzenia umowy o prace
 • rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne)
 • ustalenia treści umowy o pracę
 • odszkodowanie za lobbing, dyskryminacje
 • odszkodowanie za wypadki przy pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • o zapłatę wynagrodzenia i innych składników tj. godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa
 • wypowiedzeń zmieniających
 • odwołania od decyzji ZUS

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa pracy nasza Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów m.in. w sprawach o:

 • zapłatę za godziny nadliczbowe,
 • przywrócenie do pracy
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • odszkodowanie

Zapraszamy do kontaktu z nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie.

Prawnik Prawo Pracy: Kiedy warto skorzystać z pomocy?

Należy pamiętać o tym, że z pomocy prawnika oraz adwokata wyspecjalizowanego w prawie pracy może skorzystać zarówno osoba zatrudniona, jak i pracodawca. Z profesjonalnego wsparcia warto skorzystać w sytuacji:

 • występowania mobbingu w miejscu zatrudnienia,
 • nieuzasadnionego zwolnienia z pracy,
 • skróconego okresu wypowiedzenia.

Profesjonalna pomoc w dziedzinie prawa pracy może być potrzebna także w kwestiach doradczych. Konflikt pracownika z pracodawcą lub odwrotnie to nie jedyne sytuacje, w których z takiej pomocy warto skorzystać. Doradztwo na etapie kreowania warunków zatrudnienia i zatrudniania pracowników wpływa na ograniczenie ryzyka wystąpienia sytuacji niepożądanych. Dlatego z pomocy prawnika wyspecjalizowanego w prawie pracy warto skorzystać podczas:

 • zatrudniania pracowników,
 • opracowywania strategii zwolnień grupowych,
 • tworzeniu regulacji wewnątrzzakładowych,
 • tworzeniu określonych procedur,
 • spraw o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • spraw regulujących zakaz konkurencji,
 • procesów restrukturyzacyjnych,
 • spraw ze związkami zawodowymi.

Skontaktuj się z nami

Umów się na spotkanie