Upadłość gospodarcza – kiedy należy złożyć wniosek?

Upadłość gospodarcza dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu ustawy- Kodeks cywilny, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, wspólników spółki partnerskiej. W odróżnieniu od upadłości konsumenckiej, która jest dobrowolna i zależy wyłącznie...