UPADŁOŚĆ GOSPODARCZA ADWOKAT W WARSZAWIE

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu prawa upadłościowego, w tym upadłości gospodarczej. Naszym Klientom zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania, jednocześnie oferując fachowe doradztwo w zakresie postępowania przygotowującego do ogłoszenia upadłości gospodarczej. 

Czym jest upadłość gospodarcza?

Upadłość gospodarcza skierowana jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy- Kodeks cywilny, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, do wspólników spółki partnerskiej. Upadłość oznacza przejęcie całości zarządu nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy przez syndyka wyznaczonego przez sąd. Celem postępowania upadłościowego jest sprzedaż całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków pieniężnych w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli.
Przepisy nakładają na przedsiębiorcę i członków zarządu spółki, obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej w terminie 30 dni od dnia w którym nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości czyli od dnia w którym wystąpił stan niewypłacalności. W przypadku zaniechania temu obowiązkowi grozi odpowiedzialność osobista, majątkowa i karna. Z uwagi na powyższe warto korzystać z pomocy specjalistów. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy przedsiębiorstwa mogą skorzystać z nowej instytucji wprowadzonej do polskiego prawa upadłościowego na skutek wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Mamy tutaj na myśli instytucję przygotowanej likwidacji, która umożliwia skrócenie postępowania upadłościowego do absolutnego minimum, przy jednoczesnym sprawniejszym zaspokojeniu wierzycieli niewypłacalnego przedsiębiorstwa. 

Usługi z zakresu prawa upadłościowego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Hurej działająca na terenie miasta Warszawa od lat specjalizuje się w obsłudze postępowań z zakresu prawa upadłościowego. Bogata wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem pozwala nam świadczyć kompleksową pomoc przedsiębiorcom na każdym etapie postępowania upadłościowego.

Świadczona przez Kancelarię Adwokacką pomoc prawna z zakresu upadłości gospodarczej obejmuje m.in.:

  • rzetelna ocena kondycji spółek, a także przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, w kontekście niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  • przygotowanie planu działania mającego na celu wprowadzenie spółki w upadłość, z jednoczesnym podjęciem działań mających na celu zabezpieczenie interesów członków jej zarządu tj. ochronę przed odpowiedzialnością karną i próbami przeniesienia na członków zarządu odpowiedzialności za długi spółki
  • pomocy prawnej przy kompletowaniu dokumentów potrzebnych do wniosku o ogłoszenie upadłości
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym, w tym w kontaktach z syndykiem, udziału w rozprawach oraz sporządzania wszelkich pism procesowych w toku postępowania
  • oddłużenie jednoosobowych przedsiębiorców po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego
  • obrona dłużnika przed wnioskiem złożonym przez wierzyciela o ogłoszenie upadłości
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym dłużnika, w tym przygotowanie zgłoszeń wierzytelności, wnoszenia zażaleń i innych pism procesowych

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie, w celu umówienia się na spotkanie, na którym omówimy i dokładnie przeanalizujemy kondycję finansową Państwa firmy.

Skontaktuj się z nami

Umów się na spotkanie