Jak wygląda podział majątku?

W artykule tym przybliżymy istotę i procedurę sądowego podziału majątku wspólnego, który staje się kluczowy w sytuacjach, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do podziału swoich wspólnych dóbr. Czym jest majątek wspólny, który można podzielić ? Majątek wspólny małżonków to kluczowy element prawny, który nabiera znaczenia zarówno w...

Co podlega podziałowi majątku?

Decyzja o ustaniu małżeństwa niesie za sobą szereg konsekwencji, także majątkowych. W wyniku rozwodu ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, co przyczynia się do konieczności podziału zgromadzonego majątku między dotychczasowych współmałżonków. Podział majątku wspólnego małżonków dokonywany jest dopiero po rozwodzie. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Zgodnie z art. 58 §...

Majątek osobisty czy wspólny w małżeństwie?

Większość małżeństw zawieranych w Polsce nie decyduje się na rozdzielność majątkową. W wyniku powyższego posiadają oni majątek wspólny. Warto jednak wiedzieć, że w małżeństwie – nawet bez podpisania intercyzy – oprócz majątku wspólnego wyróżnić można również majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża. Co wchodzi w skład poszczególnych majątków? Majątek...

Zniesienie wspólności majątkowej

Wspólność  majątkowa to ustrój majątkowy dotyczący osób, które zawarły związek małżeński. Wspólność powstaje z chwilą zwarcia małżeństwa i dotyczy zarówno związków zawieranych przed urzędnikiem stanu cywilnego, jak i ślubów wyznaniowych. W praktyce wspólność majątkowa oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe, które zostaną nabyte w trakcie trwania małżeństwa są wspólne. Wspólność ustaje...

Darowizna a wspólność majątkowa: Czy przedmiot darowizny wchodzi do majątku objętego wspólnością ustawową?

Wspólność ustawowa zwana również wspólnością majątkową powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe, które zostaną nabyte w trakcie małżeństwa są wspólne. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wspólność ustawowa jako ustrój majątkowy dotyczy wyłącznie małżonków. Nie obowiązuje osób pozostających w z wiązkach nieformalnych. Jednocześnie w pojęciu...

Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa – małżeńska wspólność majątkowa. Do majątku wspólnego małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, czyli wszelkie prawa majątkowe tj. prawo własności rzeczy oraz inne prawa rzeczowe. W czasie trwania wspólności małżeńskiej majątkowej żaden z małżonków nie może...

Co warto wiedzieć o małżeńskiej wspólności majątkowej?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami wspólność małżeńska majątkowa. Wspólność małżeńska nazywana wspólnością ustawową stanowi podstawowy ustrój majątkowy, który powstaje z mocy ustawy czyli do jego powstania wystarczy sam fakt zawarcia związku małżeńskiego. Małżonkowie mają oczywiście prawo w odmienny sposób uregulować stosunki majątkowe np. podpisać intercyzę. Wspólność małżeńska...