Jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii Adwokackiej są sprawy o zasiedzenie nieruchomości, ruchomości i służebności. Tematyka zasiedzenia jest skomplikowana, głównie ze względu na fakt, iż na przestrzeni lat przepisy regulujące tą instytucję wielokrotnie się zmieniały m.in. w zakresie terminu zasiedzenia. Sprawy o zasiedzenie związane są co do zasady z obszernym postępowaniem dowodowym, do którego należy się rzetelnie przygotować. Dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tej materii.

Pomoc adwokacka w sprawach o zasiedzenie i służebność

Zakres usług naszej Kancelarii Adwokackiej w przedmiocie zasiedzenia obejmuje m.in.:

  • dokładną analizę stanu prawnego nieruchomości i ocenę szans na dokonanie zasiedzenia
  • pomoc w przygotowaniu materiału dowodowego dotyczącego zasiedzenia
  • sporządzenie wniosku o zasiedzenie
  • reprezentowanie Klienta na wszystkich etapach postępowania o zasiedzenie, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych
  • obrona przed zasiedzeniem

Zasiedzenie

Zasiedzenie to instytucja prawna polegająca na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza, wskutek faktycznego wykonywania tego prawa, w ciągu okresu czasu oznaczonego w ustawie.

Zasiedzenie polega na podejmowaniu czynności tożsamych z zakresem dozwolonych zachowań uprawnionego z tytułu tego prawa, będącego przedmiotem zasiedzenia. Zasiedzieć można tylko taką rzecz, która może być odrębnym przedmiotem własności. Przez zasiedzenie można nabyć własność nieruchomości tj. grunt, budynek, lokal. Możliwe jest również nabycie w drodze zasiedzenia służebności lub użytkowania wieczystego.
Zasiedzenie daje posiadaczowi, którego posiadanie istnieje przez dziesiątki lat, możliwość nabycia własności, a tym samym poczucia pewności, bezpieczeństwa, że któregoś dnia nagle nie zostanie pozbawiony tego posiadania.
By nabyć własność nieruchomości w drodze zasiedzenia musi wystąpić posiadanie samoistne a także odpowiedni upływ czasu tj. 30 lat w złej wierze, 20 lat w dobrej wierze.

Zasiedzenie a posiadanie samoistne

Posiadanie samoistne występuje gdy posiadacz włada rzeczą jak właściciel co oznacza, że wykonuje on posiadanie tak jakby rzecz była jego własnością. Z posiadaniem samoistnym mamy do czynienia gdy posiadacz jest przekonany o swoich uprawnieniach właściciela, a także gdy wie o tym, że nie jest właścicielem ale chce posiadać i posiada jakby nim był. By doszło do zasiedzenia dana osoba musi faktycznie korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób co oznacza, że może pobierać pożytki i inne przychody z rzeczy oraz może nią swobodnie rozporządzać.

Przejawem samoistnego posiadania jest np. ogrodzenie nieruchomości gruntowej i korzystanie z niej, opłacanie podatków od nieruchomości.
Przy nabyciu własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, dobra i zła wiara nie jest przesłanką, ma natomiast wpływ na długość terminów.

W praktyce najczęściej spotykamy się z zasiedzeniem nieruchomości w złej wierze, gdzie termin wynosi 30 lat.
Postępowanie o zasiedzenie jest jedyną możliwą drogą do stwierdzenia istnienia zasiedzenia. Celem stwierdzenia zasiedzenia jest uzyskanie przez posiadacza dowodu w postaci prawomocnego orzeczenia sądowego, stwierdzającego że dana osoba jest właścicielem nieruchomości. Orzeczenie sądu uwzględniające wniosek o zasiedzenie nieruchomości stanowi podstawę wpisu danej osoby jako właściciela do księgi wieczystej.

Służebność

Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej. Sprawy o zasiedzenie mogą, ale nie musza być powiązane z kwestiami służebności. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi swoim Klientom, nasza Kancelaria Adwokacka oferuje obsługę spraw o służebność na każdym etapie postępowania.

Kancelaria Adwokacka Warszawa – prowadzenie spraw o zasiedzenie i służebność

Nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie pomogła wielu osobom uregulować stan prawny nieruchomości doprowadzając do ich skutecznego zasiedzenia. Z sukcesem zakończyliśmy również wiele spraw Klientów – właścicieli nieruchomości, którzy bronili się przed zasiedzeniem ich własności.

Na przestrzeni czasu zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zasiedzenie oraz służebność. Adwokat Justyna Hurej od wielu lat pasjonuje się tematem zasiedzenia , tytuł magistra prawa otrzymała składając pracę magisterską na temat instytucji zasiedzenia.

Zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w dzielnicy Wawer (Warszawa).

Skontaktuj się z nami

Umów się na spotkanie