PRAWO CYWILNE

Kancelaria Adwokacka w Warszawie posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym i przedsiębiorcom z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.
Prawo cywilne i związane z nim sprawy cywilne stanowi gałąź prawa, która towarzyszy nam w życiu codziennym. Jest to niezwykle rozległa dziedzina prawa obejmująca swym zasięgiem wiele różnych aspektów stosunków cywilnoprawnych.

Prawo cywilne składa się z wielu działów:

 • część ogólna– zawiera wspólne zasadny i zagadnienia dla prawa cywilnego tj. zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, pojecie przedsiębiorcy, wady oświadczenia woli, ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
 • prawo rzeczowe– reguluje prawo własności i jego ochronę, zasiedzenie, współwłasność, służebności osobiste, gruntowe, przesyłu
 • prawo rodzinne– reguluje sprawy wynikające ze stosunków prawnorodzinnych
 • prawo zobowiązań– reguluje poszczególne rodzaje umów m.in. sprzedaż, najem, darowizna, umowa o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań
 • prawo spadkowe– reguluje zasady dziedziczenia

Z prawem cywilnym mamy do czynienia m.in. w przypadku zawierania wszelkiego rodzaju umów i kontraktów np. umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa zlecenia, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa darowizny, umowa o świadczenie usług, umowa o roboty budowlane, umowa spedycji lub przewozu.

Nasza Kancelaria w zakresie prawa cywilnego reprezentuje Klientów głównie w sprawach o:

 • rozwód
 • alimenty
 • podział majątku
 • zapłatę
 • zasiedzenie
 • służebność
 • ochronę prawa własności tj. wydanie rzeczy, przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy – ochronę posiadania
 • zniesienie współwłasności
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • zachowek
 • ubezwłasnowolnienie
 • eksmisje
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy dotyczące umów

Zakres usług naszej Kancelarii Adwokackiej z prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych
 • analiza sprawy
 • sporządzanie opinii prawnych, umów cywilnoprawnych i innych pism tj. wezwanie do zapłaty
 • sporządzanie pism procesowych tj. pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, apelacja, zażalenie, skarga, wnioski o zabezpieczenie, pisma w postępowaniu egzekucyjnym np. wniosek o wszczęcie egzekucji
 • reprezentowanie Klientów przed sądami i instytucjami
 • reprezentowanie Klientów przed komornikiem w postępowaniu egzekucyjnym
 • udział w negocjacjach i mediacjach

Ze względu na to, że prawo cywilne jest niezwykle obszerne i skomplikowane warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, co pozwoli uniknąć problemów i negatywnych konsekwencji.

Jeżeli macie Państwo problem prawny w zakresie prawa cywilnego zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie.

Skontaktuj się z nami

Umów się na spotkanie