Kiedy można być zwolnionym z płacenia alimentów?

Rodzice mają obowiązek utrzymywania dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Obowiązek ten dotyczy zarówno nieletnich dzieci, jak i dzieci pełnoletnich, które ze względu na dalszą naukę nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Obowiązek utrzymania dziecka w równej mierze spoczywa na obojgu rodziców, co w przypadku rozwodu lub...

Ile wynoszą alimenty na dziecko? Jaka jest minimalna wysokość?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przez alimenty rozumie się środki utrzymania potrzebne do zapewnienia dziecku wyżywienia, odzieży, mieszkania, leczenia, a nawet zaspakajania potrzeb kulturalnych. W sytuacji, w której środki utrzymania nie są dostarczane w naturze, sąd ustala ich równoważność pieniężną. Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnej wysokości alimentów. W niektórych sądach...

Alimenty dla małżonka po rozwodzie: Kiedy przysługują?

Rozpad małżeństwa niesie za sobą konieczność uregulowania wielu kwestii, w tym kwestii finansowych. Najczęściej wiąże się to z określeniem wysokości alimentów płaconych na utrzymanie nieletnich dzieci. Są jednak sytuacje, w których alimenty są płacone przez jednego z małżonków na rzecz drugiego

Alimenty dla dorosłego dziecka: Co warto wiedzieć?

Kwestie związane z alimentami na dorosłe dzieci zawsze wzbudzają sporo emocji. Rodzice zobowiązani do płacenia alimentów na swoje nieletnie dzieci często zastanawiają się, czy osiągnięcie przez dziecko pełnoletności jest granicą, od której ustaje obowiązek alimentacyjny.

Alimenty na dziecko

Alimenty są świadczeniem, którego celem jest dostarczenie środków utrzymania, osobie ustawowo do nich uprawnionej. Obowiązek alimentacyjny obciąża co do zasady krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Istnieje również obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami. W praktyce alimenty, najczęściej dotyczą rodziców względem dziecka i temu tematowi będzie poświecony dzisiejszy artykuł. Zgodnie z art....