Udzielamy wszechstronnej pomocy prawnej w postępowaniach karnych, karnoskarbowych i wykroczeń.


Do każdej z powierzonych nam spraw podchodzimy indywidualnie podejmując efektywne działania prawne już od etapu postępowania przygotowawczego przed organami takimi jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę przed sądami wszystkich instancji, aż po reprezentację skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym.

Prowadzimy sprawy karne jako obrońcy oskarżonych i osób podejrzanych, a także jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych/ oskarżycieli posiłkowych.

Sprawy karne – specyfika postępowania

Prawo karne stanowi specyficzną dziedzinę prawa ze względu na jego bezpośrednie skutki wobec najwyższych wartości konstytucyjnych takich jak wolność i własność.

Jeżeli postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, otrzymałeś wezwanie na Policję lub Prokuraturę, bliska Ci osoba została aresztowana lub jesteś ofiarą przestępstwa i chcesz dochodzić sprawiedliwości, nie zwlekaj z podjęciem decyzji o skorzystaniu z pomocy adwokata. W postępowaniu karnym co do zasady bardzo duże znaczenie ma czas. Bardzo ważne jest to aby już na etapie zatrzymania, postępowania przygotowawczego przygotować linię obrony, co pozwoli w pełni zabezpieczyć i chronić interesy Klienta. W wielu przypadkach, naprawienie błędów popełnionych w trakcie postępowania przygotowawczego bez udziału obrońcy czy pełnomocnika, nawet z pomocą adwokata na etapie postępowania sądowego, jest bardzo utrudnione. Dlatego tak ważne jest by już na samym początku toczącego się postępowania karnego skorzystać z pomocy adwokata od prawa karnego.

Obrońcę lub pełnomocnika można ustanowić także dopiero na etapie postępowania karnego sądowego.

Adwokat Warszawa, Wawer – obsługujemy sprawy karne na każdym etapie postępowania

Reprezentujemy Klientów jako obrońcy oskarżonych między innymi w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym, kasacyjnym, o dozór elektroniczny, o odroczenie wykonania kary, o przedterminowe warunkowe zwolnienie, o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary, o wznowienie postępowania.

Występujemy jako pełnomocnicy pokrzywdzonych, a także pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych czy oskarżycieli, prywatnych, biorąc udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Sporządzamy wszystkie niezbędne pisma w trakcie postępowania karnego m.in. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, subsydiarny akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia, zażalenia, apelacje, pisma zawierające wnioski dowodowe i wiele innych. Jesteśmy zlokalizowani na warszawskim Wawrze.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie udziela także porad prawnych w sprawach spadkowych i w sprawach rozwodowych.

Skontaktuj się z nami

Umów się na spotkanie