Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Hurej w Warszawie reprezentuje Klientów w sporach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych. Oferujemy kompleksową obsługę windykacyjną w celu odzyskania należności, osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym.
Świadczymy usługi zastępstwa prawnego przed wszystkimi sądami, instytucjami i organami władzy publicznej. Usługi kompleksowej reprezentacji naszych Klientów obejmują wsparcie na etapie postępowania przedprocesowego, postępowania mediacyjnego, postępowania sądowego, postępowania egzekucyjnego, postępowania przed instytucjami i udział w negocjacjach.

Spory sądowe: Kancelaria Prawna Warszawa – windykacja należności

Nasza Kancelaria oferuje usługi związane z odzyskiwaniem i windykacją należności wynikających z m.in.:

  • niespłaconych faktur
  • kar umownych
  • niespłaconych pożyczek
  • zaległości czynszowych
  • niedotrzymanych umów

Nasze usługi obejmują sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, reprezentację przed sądem i innymi instytucjami, udział w rozprawach, sporządzanie pism sądowych, w tym pozwów o zapłatę, wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, reprezentowanie Klienta w toku postępowania egzekucyjnego, a także w postępowaniach o wyjawienie majątku dłużnika. Pomagamy wyegzekwować należności główne wraz z odsetkami i poniesionymi w związku z tum kosztami przez Klienta .

Adwokat: Windykacja na potrzeby osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów dochodzenia swoich roszczeń jest powierzenie sprawy profesjonalnej kancelarii, mającej doświadczenie w windykacji. Terminowa realizacja zobowiązań przez kontrahentów ma wpływ na sytuacje finansową przedsiębiorstwa, a , postępowania sądowe w sprawie dochodzenia roszczeń zwykle trwają bardzo długo, dlatego nie warto zwlekać z decyzją o przekazaniu swojej sprawy rzetelnemu adwokatowi. Doświadczenie i wiedza naszej Kancelarii w wielu przypadkach pozwoliła nam na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procedur sądowych i zakończenie sporu na etapie przedprocesowym. Podstawowym kluczem do sukcesu Klienta jest zbudowanie na wczesnym etapie sporu przemyślanej strategii procesowej i siła argumentów przedstawianych na sali sądowej.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie w zakresie dochodzenia Państwa roszczeń, windykacji i sporów sądowych.

Spory sądowe: Dlaczego warto powierzyć sprawę Kancelarii Adwokackiej?

Spory sądowe najczęściej dotyczą spraw majątkowych, a także spraw z dziedziny prawa budowlanego i nieruchomości. Nierzadko przedmiotem sporu jest podział spadku. Wszystkie te sprawy charakteryzują się dużym stopniem złożoności, co praktycznie uniemożliwia osobie bez odpowiednich kompetencji skutecznego dochodzenia swoich praw. Profesjonalna kancelaria adwokacka jest w stanie zapewnić pomoc na każdym etapie toczącego się postępowania, co umożliwia uniknięcia podstawowych błędów i przyspiesza postęp sprawy. Co ważne, pracownicy kancelarii mogą reprezentować Klientów na wszystkich etapach negocjacji ugodowych, dzięki czemu początkowo zawiłe i trudne do wygrania sprawy znajdują szczęśliwy finał bez konieczności uruchamiania procedury sądowej.

Równie istotne jest zaangażowanie adwokata w postępowanie windykacyjne. Adwokat dysponuje narzędziami pozwalającymi na skuteczną windykację przedprocesową, jak również reprezentuje interesy Klienta w postępowaniu sądowym. W przypadku roszczeń finansowych należy wytoczyć powództwo cywilne. Dochodzenie ma na celu uregulowanie wierzytelności, wraz z odsetkami. Dla dłużnika może się skończyć windykacją komorniczą.

Skontaktuj się z nami

Umów się na spotkanie