Bieg terminu zasiedzenia

Kodeks Cywilny przewiduje 3 terminy zasiedzenia, w zależności od przedmiotu: • 3 lata -zasiedzenie rzeczy ruchomej • 20 lat - zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze • 30 lat - zasiedzenie nieruchomości w złej wierze Terminy dotyczące nieruchomości stosuje się odpowiednio do zasiedzenia służebności gruntowej. POCZĄTEK BIEGU TERMINU ZASIEDZENIA Początkiem biegu...

Zasiedzenie nieruchomości

ISTOTA ZASIEDZENIA Zasiedzenie to instytucja prawna polegająca na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza, wskutek faktycznego wykonywania tego prawa, w ciągu okresu czasu oznaczonego w ustawie. Zasiedzenie polega na podejmowaniu czynności tożsamych z zakresem dozwolonych zachowań uprawnionego z tytułu tego prawa, będącego przedmiotem zasiedzenia. Uskankcjonowanie bezprawnego działania jakim jest korzystanie z...