Blog

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny jest uregulowany w rozdziale VIIa ustawy Kodeks karny wykonawczy,  umożliwia on wykonanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. System dozoru elektronicznego (SDE) jest to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego. Dnia 31 marca 2020 roku weszła w życie ustawa, która pozwala na zastosowanie...

Eksmisja – czyli co zrobić by pozbyć się niechcianego lokatora?

Wielu osobom, zwłaszcza tym którzy posiadają mieszkanie, czy też inną nieruchomość otrzymaną w spadku lub umową darowizny, przychodzi do głowy pomysł, jak w prosty sposób uzyskać dodatkowe źródło dochodu - wynająć mieszkanie. Jednak jak pokazuje życie, nie zawsze udaje nam się trafić na odpowiednich lokatorów. Co zrobić w sytuacji, gdy...

Bieg terminu zasiedzenia

Kodeks Cywilny przewiduje 3 terminy zasiedzenia, w zależności od przedmiotu: • 3 lata -zasiedzenie rzeczy ruchomej • 20 lat - zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze • 30 lat - zasiedzenie nieruchomości w złej wierze Terminy dotyczące nieruchomości stosuje się odpowiednio do zasiedzenia służebności gruntowej. POCZĄTEK BIEGU TERMINU ZASIEDZENIA Początkiem biegu...

Zasiedzenie nieruchomości

ISTOTA ZASIEDZENIA Zasiedzenie to instytucja prawna polegająca na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza, wskutek faktycznego wykonywania tego prawa, w ciągu okresu czasu oznaczonego w ustawie. Zasiedzenie polega na podejmowaniu czynności tożsamych z zakresem dozwolonych zachowań uprawnionego z tytułu tego prawa, będącego przedmiotem zasiedzenia. Uskankcjonowanie bezprawnego działania jakim jest korzystanie z...

Postępowanie spadkowe czyli co należy zrobić by uzyskać prawo do spadku?

Podczas mojej wieloletniej praktyki z zakresu prawa spadkowego wielokrotnie spotkałam się z pytaniami od klientów, jak stwierdzić swoje prawa do spadku po bliskiej osobie, czy też po innej osobie, jak wpisać się do księgi wieczystej nieruchomości jako właściciel po tych osobach, jak wypłacić pieniądze z rachunku bankowego po zmarłej osobie....

Co zrobić gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem?

Każdy rodzic i każde dziecko ma prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Praktyka pokazuje, iż znacznie częściej stałą opiekę nad dzieckiem po rozwodzie sprawuje matka, to z nią dziecko mieszka i spędza większość czasu. Niestety, ale wiele spraw dotyczących dzieci, związanych jest z konfliktem i sporem pomiędzy rodzicami, którzy...

Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa – małżeńska wspólność majątkowa. Do majątku wspólnego małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, czyli wszelkie prawa majątkowe tj. prawo własności rzeczy oraz inne prawa rzeczowe. W czasie trwania wspólności małżeńskiej majątkowej żaden z małżonków nie może...

Co warto wiedzieć o małżeńskiej wspólności majątkowej?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami wspólność małżeńska majątkowa. Wspólność małżeńska nazywana wspólnością ustawową stanowi podstawowy ustrój majątkowy, który powstaje z mocy ustawy czyli do jego powstania wystarczy sam fakt zawarcia związku małżeńskiego. Małżonkowie mają oczywiście prawo w odmienny sposób uregulować stosunki majątkowe np. podpisać intercyzę. Wspólność małżeńska...

Alimenty na dziecko

Alimenty są świadczeniem, którego celem jest dostarczenie środków utrzymania, osobie ustawowo do nich uprawnionej. Obowiązek alimentacyjny obciąża co do zasady krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Istnieje również obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami. W praktyce alimenty, najczęściej dotyczą rodziców względem dziecka i temu tematowi będzie poświecony dzisiejszy artykuł. Zgodnie z art....