Blog

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód definiuje się jako rozwiązanie związku małżeńskiego przez odpowiedni sąd w formie przewidzianej prawem. Rozwiązanie związku małżeńskiego zachodzi na wniosek jednego lub obojga małżonków. Rozwód za porozumieniem stron to potoczne określenie rozwodu bez orzekania o winie. Takie orzecznictwo ma miejsce na zgodne żądanie małżonków i niesie za sobą takie skutki,...

Zniesienie wspólności majątkowej

Wspólność  majątkowa to ustrój majątkowy dotyczący osób, które zawarły związek małżeński. Wspólność powstaje z chwilą zwarcia małżeństwa i dotyczy zarówno związków zawieranych przed urzędnikiem stanu cywilnego, jak i ślubów wyznaniowych. W praktyce wspólność majątkowa oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe, które zostaną nabyte w trakcie trwania małżeństwa są wspólne. Wspólność ustaje...

Darowizna a wspólność majątkowa: Czy przedmiot darowizny wchodzi do majątku objętego wspólnością ustawową?

Wspólność ustawowa zwana również wspólnością majątkową powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe, które zostaną nabyte w trakcie małżeństwa są wspólne. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wspólność ustawowa jako ustrój majątkowy dotyczy wyłącznie małżonków. Nie obowiązuje osób pozostających w z wiązkach nieformalnych. Jednocześnie w pojęciu...

Alimenty dla małżonka po rozwodzie: Kiedy przysługują?

Rozpad małżeństwa niesie za sobą konieczność uregulowania wielu kwestii, w tym kwestii finansowych. Najczęściej wiąże się to z określeniem wysokości alimentów płaconych na utrzymanie nieletnich dzieci. Są jednak sytuacje, w których alimenty są płacone przez jednego z małżonków na rzecz drugiego

Alimenty dla dorosłego dziecka: Co warto wiedzieć?

Kwestie związane z alimentami na dorosłe dzieci zawsze wzbudzają sporo emocji. Rodzice zobowiązani do płacenia alimentów na swoje nieletnie dzieci często zastanawiają się, czy osiągnięcie przez dziecko pełnoletności jest granicą, od której ustaje obowiązek alimentacyjny.

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Odpowiedź  na powyższe pytanie powinien znać każdy. Każdy może bowiem znaleźć się w sytuacji, w której zostanie powołany do spadku nie wiedząc, czy masa spadkowa zawiera wyłącznie aktywa, czy też długi spadkowe. W poniższym artykule odpowiadamy na pytanie o to, jak można uniknąć niechcianej odpowiedzialności względem wierzycieli spadkodawcy. Zacznijmy od...

Sprawy spadkowe – Czy ulegają przedawnieniu?

Sprawy spadkowe nie ulegają przedawnieniu. Przedawnieniu ulega jednak prawo do określonych roszczeń, które wynikają z otwarcia spadku. Ustawodawca przewidział również termin do odrzucenia spadku. W związku z powyższym zaleca się jak najszybsze przeprowadzenie spraw spadkowych. Mianem spraw spadkowych określa się sprawy o nabycie spadku oraz dział spadku. Sprawy spadkowe w...

Przebieg procesu karnego

Zgodnie z obowiązującym prawem postępowanie karne rozpoczyna się od zawiadomienia o przestępstwie lub jego wszczęcia na skutek informacji uzyskanej przez organ prowadzący postępowanie w inny sposób. Istotnym jest społeczny obowiązek, który spoczywa na każdym, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Zgodnie ze spoczywającym na niej obowiązkiem osoba...

Rozwód z orzekaniem winy – Co daje i czy warto?

Pierwszym krokiem, który inicjuje postępowanie rozwodowe jest złożenie pozwu o rozwód. W treści pozwu strona domagająca się zakończenia małżeństwa może wnioskować o jego rozwiązanie przez rozwód bez orzeczenia o winie, rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka, rozwód z winy obu stron. Czym różnią się od siebie powyższe rozwiązania? Czy warto...

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Podjęcie decyzji o rozwodzie nie jest łatwe. Równie trudnie jest przygotowanie się do rozprawy rozwodowej. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż małżonkom decydującym się na rozwód towarzyszy na ogół niemały bagaż emocjonalny. Jest on sumą negatywnych doświadczeń związanych z przebiegiem małżeństwa i często ma wpływ na wzajemne zachowanie...