Podjęcie decyzji o rozwodzie jest bardzo trudne. Często w tym czasie towarzyszą nam skrajne emocje, których odczuwanie uniemożliwia chłodny osąd sytuacji i podejmowanie racjonalnych decyzji. Dlatego tak wiele osób decyduje się na wsparcie adwokata, który krok po kroku przeprowadza je przez ten trudny proces. Ale czy obecność prawnika w sprawie rozwodowej jest konieczna?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami strona w sprawie rozwodowej nie musi być reprezentowana przez tzw. profesjonalnego pełnomocnika, a więc radcę prawnego czy adwokata. Decyzja o skorzystaniu z takiej reprezentacji jest kwestią indywidualną i często wynika ze stopnia skomplikowania sprawy lub relacji panującej między małżonkami.

Rozwód bez adwokata: Czy dam sobie radę?

W sytuacji, w której sprawa wydaje się prosta (małżonkowie wspólnie podjęli decyzję o rozwodzie i już na etapie składania wniosku rozwodowego zaproponowali satysfakcjonujący ich podział majątku) pomoc prawnika może być rzeczywiście zbyteczna. Tak czy inaczej, warto przynajmniej zasięgnąć profesjonalnej porady i upewnić się, że wniosek został sporządzony w prawidłowy sposób i nie zawiera braków formalnych.

W przypadku, w którym między małżonkami nie ma zgody co do rozwodu, podziału majątku, opieki nad małoletnimi dziećmi samodzielne reprezentowanie się w sądzie może nie przynieść pożądanych rezultatów. Spór między małżonkami to nie jedyna przeszkoda do sprawnego przejścia przez rozprawę rozwodową. Problemy i wątpliwości często pojawiają się już na etapie korespondencji sądowej, w której mogą pojawić się stwierdzenia niejasne i niezrozumiałe dla osoby bez doświadczenia prawniczego.

Nie zatrudniam prawnika: Czy sąd będzie mi pomagał podczas rozprawy?

Wiele osób rezygnuje z pomocy adwokata licząc na pomoc sądu podczas rozprawy. Założenie to jest z gruntu błędne i może prowadzić do wielkiego rozczarowania i niekorzystnego z naszej perspektywy rozstrzygnięcia sprawy. Sąd nie jest naszym pełnomocnikiem i nie reprezentuje naszych interesów. Nie pomaga stronom procesu rozwodowego, nie udziela im rad ani wskazówek dotyczących prowadzenia sprawy i składania wniosków. Wynika to z tego, że sąd musi być bezstronny i nie może nikogo faworyzować, niezależnie od tego, czy strona postępowania korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, czy też nie.

Jakiej pomocy udzielają biura obsługi interesantów?

W każdym sądzie działa biuro obsługi interesantów. Udzielają one wyłącznie podstawowych informacji, tj.:

  • czy dany sąd jest właściwy do rozpoznania twojej sprawy,
  • ile wynosi opłata sądowa od pozwu,
  • jakie elementy powinien zawierać pozew.

W Biurze Obsługi Interesantów nie uzyskasz więc porady prawnej dopasowanej do swoich indywidualnych potrzeb. Taką poradę może zapewnić wyłącznie adwokat.

Czym zajmuje się adwokat w trakcie  sprawy rozwodowej?

Zakres zaangażowania adwokata do sprawy rozwodowej jest podyktowany zapisami zawartej umowy. W przypadku powierzenia adwokatowi kompleksowego prowadzenia sprawy adwokat przejmie na siebie wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem sprawy. M.in.:

  • ustali z tobą taktykę procesową,
  • opracuje pozew o rozwód na podstawie twoich oczekiwań i przedstawionej przez ciebie sytuacji,
  • zajmie się obiegiem korespondencji z sądem,
  • będzie pilnować wszystkich terminów w sprawie,
  • będzie ci przekazywać informacje o przebiegu sprawy, o konieczności przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji oraz konieczności uregulowania opłat sądowych,
  • przygotuje cię do rozprawy rozwodowej,
  • będzie cię reprezentować na rozprawie, tj. pójdzie z tobą na nią, będzie w twoim imieniu składać wnioski i odnosić się do stanowiska strony przeciwnej.