Postępowanie karne to procedura, której celem jest doprowadzenie do wykrycia i postawienia przed sądem sprawcy przestępstwa celem jego osądzenia i wydania wyroku. Postępowania karne obejmują sprawców kradzieży, rozbojów, zabójstw, wypadków komunikacyjnych spowodowanych pod wpływem alkoholu, oszustw.

Czym charakteryzują się sprawy karne? Jak wygląda postępowanie karne? Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz jakie są jego skutki?

Przebieg postępowania karnego

Postępowanie karne składa się z kliku etapów:

  • postępowania przygotowawczego,
  • postępowania sądowego,
  • postępowania karnego wykonawczego.

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone przez organy ścigania, a więc policję i prokuraturę. Podczas tego etapu zbierane i utrwalane w formie procesowej są dowody, które następnie zostaną wykorzystane w sprawie karnej. W zdecydowanej większości przypadków materiał dowodowy pozyskiwany przez organy ścigania na etapie postępowania przygotowawczego obejmuje zeznania świadków, z których sporządzane są odpowiednie protokoły.Organy ścigania zbierają i zabezpieczają również dowody rzeczowe takie jak dokumenty, nagrania z monitoringów, bilingi połączeń telefonicznych.

Po zebraniu materiału dowodowego umożliwiającego potwierdzenie osoby sprawcy i faktu popełnienia przestępstwa, organy ścigania przedstawiają osobie podejrzanej zarzuty, a prokurator zatwierdza zakończenie postępowania przygotowawczego i kieruje do sądu  akt oskarżenia (o ile oczywiście ma ku temu wystraczające dowody).

Postępowanie sadowe

Postępowanie sądowe jest drugim etapem postępowania karnego. Faza postępowania sądowego rozpoczyna się skierowaniem przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu. W trakcie postępowania sąd zapoznaje się ze zgromadzonymi w sprawie dowodami, jak również zarządza przeprowadzenie rozprawy na której przesłuchuje świadków i oskarżonego oraz rozstrzyga, czy oskarżony faktycznie popełnił zarzucane mu w akcie oskarżenia przestępstwa, czy też jest niewinny.

Jeśli rozwiązanie sprawy karnej wymaga specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny, na świadków powoływani są biegli sądowi.

Postępowanie karne wykonawcze

Etap postępowania karnego wykonawczego rozpoczyna się po wydaniu przez sąd wyroku i zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności lub kary grzywny.

Kiedy rozpoczyna się postępowanie karne? Ile trwa?

Postępowanie karne rozpoczyna się w momencie powzięcia przez organy ścigania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W praktyce postępowanie może zostać zainicjowane przez osoby, organy lub instytucje, które złożą na policji lub w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Postępowanie trwa aż do momentu, w którym sąd wyda orzeczenie w sprawie. Kolejnym etapem jest postępowanie karne wykonawcze. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą adwokat sprawy karne Warszawa!