Rozwód z orzekaniem winy

Pierwszym krokiem, który inicjuje postępowanie rozwodowe jest złożenie pozwu o rozwód. W treści pozwu strona domagająca się zakończenia małżeństwa może wnioskować o jego rozwiązanie przez rozwód bez orzeczenia o winie, rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka, rozwód z winy obu stron. Czym różnią się od siebie powyższe rozwiązania? Czy warto wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie?

Skuteczne złożenie pozwu rozwodowego skutkuje wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy. O skutecznym złożeniu wniosku mówimy wówczas, gdy złożony wniosek nie zawiera braków formalnych i jest złożony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpis wniosku jest przekazywany stronie przeciwnej, która ma możliwość ustosunkować się do treści pozwu i przedstawić swoje stanowisko.

Rozwód z orzeczeniem winy

Jak już wspomnieliśmy wnioskując o zakończenie małżeństwa strona może wnioskować o rozwód:

  • bez orzeczenia o winie,
  • z wyłącznej winy drugiego małżonka,
  • z winy obu stron.

Czym charakteryzuje się rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka nazywany potocznie rozwodem z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie ma swoje zalety, ale i wady. Niosąc się z zamiarem złożenia wniosku o rozwód z orzeczeniem o winie należy omówić swój zamiar z adwokatem od rozwodów i psychologiem. Postępowanie tego typu jest bardzo trudne, a nierzadko także czasochłonne. Wynika to z faktu, iż sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe w zakresie winy małżonków w rozpadzie pożycia. Przeprowadzenie takiego postępowania dowodowego wymaga zagłębienia się w okoliczności poprzedzające rozstanie małżonków, co zwykle jest bardzo czasochłonne. To z kolei może przedłużyć postępowanie o kilka miesięcy, a nawet lat.

Kiedy możemy mówić o winie małżonka?

Wina przy rozwodzie w rozkładzie pożycia małżeńskiego leży po stronie tego małżonka, którego zachowanie stanowi naruszenie obowiązków małżeńskich i przyczyniło się do rozpadu pożycia małżeńskiego lub ten rozpad pogłębiło. Zachowanie to może być działaniem umyślnym, jak również działaniem nieumyślnym.

Orzeczenie winy bardzo często niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje w zakresie dalszych relacji i stosunku dotychczasowych małżonków jako rodziców i krewnych. Z tego też powodu, statystycznie większość rozwodów w Polsce orzekanych jest bez orzekania o winie. Wynika to de facto z dwóch powodów:

  • rozwód bez orzeczenia o winie można uzyskać w nieporównywalnie krótszym czasie niż w przypadku orzeczenia o wyłącznej winie drugiego małżonka,
  • rozwód bez orzeczenia o winie nie wymaga tego, co wiele osób określa mianem publicznego prania brudów, dzięki temu pozwalając dotychczasowym współmałżonką lepiej odnaleźć się w nowej sytuacji współdzielenia opieki nad małoletnimi dziećmi.

Kiedy warto zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie?

Jak już wspomnieliśmy orzeczenie o winie może być korzystne. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest:

  • możliwość dochodzenia od małżonka winnego alimentów,
  • możliwość wnioskowania o nierówny podział majątku,
  • wewnętrzna satysfakcja poszkodowanego małżonka.

Wadą takiego rozwiązania jest fakt, iż sąd nie zawsze musi zasądzić alimenty na rzecz drugiego małżonka, a wina nie zawsze wpływa na nierówny podział majątku po rozwodzie. Są to kwestie bardzo indywidualne, które też są skrupulatnie badane przez sąd w trakcie kolejnych postępowań i przesłuchiwania światków.

O to, czy zdecydujemy się wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie należy się zastanowić przede wszystkim w kontekście dalszego współdzielenia opieki nad małoletnimi dziećmi. Samo orzeczenie o winie jest trudne dla małżonków i powoduje daleko idące konsekwencje natury psychicznej. Dodatkowo, przedłużający się proces rozwodowy i emocje mu towarzyszące wpływają niekorzystnie na dzieci, których sytuacja prawna, a co ważniejsze emocjonalna, jest cały czas niestabilna.

W sytuacji, w której zdecydujemy się na rozwód z orzeczeniem o winie, warto pamiętać o skrupulatnym przygotowaniu wniosku. W pierwszej kolejności należy zgromadzić i zabezpieczyć materiał dowodowy, który zostanie wykorzystany w pozwie. Przy samym sformułowaniu pozwu warto natomiast skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata od podziału majątku.