eksmisja - kartony

Wielu osobom, zwłaszcza tym którzy posiadają mieszkanie, czy też inną nieruchomość otrzymaną w spadku lub umową darowizny, przychodzi do głowy pomysł, jak w prosty sposób uzyskać dodatkowe źródło dochodu – wynająć mieszkanie. Jednak jak pokazuje życie, nie zawsze udaje nam się trafić na odpowiednich lokatorów.

Co zrobić w sytuacji, gdy lokator nie płaci czynszu, nie opłaca rachunków i nie chce opuścić naszej własności?

Jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie do sądu z pozwem o eksmisję. Podkreślić jednak należy, iż eksmisja jest możliwa wyłącznie gdy lokator zajmuje lokal bez tytułu prawnego. Oznacza to, że jeżeli umowa najmu nie została skutecznie wypowiedziana lub nie wygasła na skutek upływu czasu na jaki została zawarta, i nadal trwa, nie jest możliwe skierowanie do sądu pozwu o eksmisję, ponieważ lokator zajmuje lokal zgodnie z prawem.

Wypowiedzenie umowy najmu powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności, a także zawierać przyczynę wypowiedzenia. Ponadto wypowiedzenie umowy najmu musi być skuteczne co oznacza, że musi nastąpić z przyczyny określonej w umowie lub na podstawie ustawy. Takie wypowiedzenie należy oczywiście doręczyć najemcy.

Jeżeli dana osoba zajmuje już naszą własność bez tytułu prawnego można skierować do sądu pozew o eksmisję, który powinien być poprzedzony wezwaniem do dobrowolnego opuszczenia i opróżnienia zajmowanego lokalu, w określonym przez nas terminie.

Pozew o eksmisję składa się do sądu rejonowego właściwym ze względu na miejsce zamieszania pozwanego. Po przeprowadzeniu postępowania, sąd wyda wyrok w sprawie eksmisji. Jeżeli lokator spełnia ustawowe przesłanki do otrzymania  lokalu socjalnego, sąd w wyroku orzeknie w tym zakresie. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego spoczywa na gminie właściwej ze względu na położenie lokalu. Jeżeli po wydaniu prawomocnego wyroku, lokator nadal dobrowolnie nie chce opuścić lokalu, po skierowaniu sprawy do komornika, podejmuje on czynności eksmisyjne.

Pamiętać należy, iż jedynym prawnie dopuszczalnym sposobem na pozbycie się niechcianego lokatora, który zajmuje bezprawnie naszą własność, jest skierowanie sprawy o eksmisję do sądu. A wszelkie czynności dotyczące usunięcia takiego lokatora, może przeprowadzić wyłącznie komornik na podstawie prawomocnego wyroku eksmisyjnego.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze