Blog

Na czym polega postępowanie przygotowawcze?

Zanim sprawa karna wkroczy w fazę postępowania sądowego, organy właściwe muszą zweryfikować czy doszło do popełnienia przestępstwa, ujawnić sprawcę, zebrać i zabezpieczyć dowody i przeprowadzić szereg innych czynności. Wszystkie te czynności składają się na postępowanie przygotowawcze. Postępowanie przygotowawcze stanowi pierwszy etap postępowania karnego. Od jego wyniku zależy to, czy dana...

Sprawy karne: Czym się charakteryzują?

Postępowanie karne to procedura, której celem jest doprowadzenie do wykrycia i postawienia przed sądem sprawcy przestępstwa celem jego osądzenia i wydania wyroku. Postępowania karne obejmują sprawców kradzieży, rozbojów, zabójstw, wypadków komunikacyjnych spowodowanych pod wpływem alkoholu, oszustw. Czym charakteryzują się sprawy karne? Jak wygląda postępowanie karne? Na czym polega warunkowe umorzenie...

Co podlega podziałowi majątku?

Decyzja o ustaniu małżeństwa niesie za sobą szereg konsekwencji, także majątkowych. W wyniku rozwodu ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, co przyczynia się do konieczności podziału zgromadzonego majątku między dotychczasowych współmałżonków. Podział majątku wspólnego małżonków dokonywany jest dopiero po rozwodzie. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Zgodnie z art. 58 §...

Zmiany dla spadkobierców w 2023 roku. Nowe przepisy

Już w listopadzie 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy w zakresie prawa spadkowego. Spadkobierców czekają duże zmiany, które w wielu aspektach zadziałają na naszą korzyść. Nowelizacja kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzinnego wpłynie m.in. na to, że rodzice będą mogli odrzucić niekorzystny spadek za małoletnie dzieci, a...

Na czym polega niegodność dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia to instytucja regulowana przez art. 928 IV księgi polskiego Kodeksu cywilnego. Znajduje ona zastosowanie w sytuacji, w której względy etyczne przemawiają za pozbawieniem określonej osoby możliwości dziedziczenia po określonym spadkobiercy. Spadkobiercę wyłączonego z dziedziczenia z powodu uznania za niegodnego dziedziczenia, traktuje się w taki sposób, jak gdyby nie...

Kiedy nie trzeba płacić podatku od spadku i darowizn?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od spadku i darowizn należy odprowadzić podatek. Ustawodawca przewidział jednak kilka sytuacji, w których spadkobierca lub obdarowany podatku nie płaci. Co to za sytuacje? Kiedy nie trzeba płacić podatku od spadku i darowizn? Zacznijmy do omówienia sytuacji, w których dziedziczenie i otrzymanie w darowiźnie rzeczy jest...

Majątek osobisty czy wspólny w małżeństwie?

Większość małżeństw zawieranych w Polsce nie decyduje się na rozdzielność majątkową. W wyniku powyższego posiadają oni majątek wspólny. Warto jednak wiedzieć, że w małżeństwie – nawet bez podpisania intercyzy – oprócz majątku wspólnego wyróżnić można również majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża. Co wchodzi w skład poszczególnych majątków? Majątek...

Postępowanie karne a cywilne – Jakie są różnice?

W polskich sądach każdego dnia toczy się szereg postępowań karnych i cywilnych. Słyszymy o nich w mediach, czytamy w prasie. Nie każdy wie jednak, czym postępowania te różnią się od siebie i co decyduje o tym, że dane postępowanie określane jest właśnie jako postępowanie karne czy cywilne. W poniższym artykule...

Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Spotkanie z prawnikiem może budzić mieszane uczucia. Dla kogoś, kto wcześniej nie korzystał z pomocy Kancelarii Adwokackiej pierwsza wizyta może być bardzo stresująca. Nasze nastawienie do spotkania w dużej mierze zależy od sprawy, którą chcemy omówić. Wiele spraw konsultowanych z adwokatem to sprawy wyzwalające silne, a nierzadko skrajne emocje. W...

Rozwód z adwokatem czy bez?

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest bardzo trudne. Często w tym czasie towarzyszą nam skrajne emocje, których odczuwanie uniemożliwia chłodny osąd sytuacji i podejmowanie racjonalnych decyzji. Dlatego tak wiele osób decyduje się na wsparcie adwokata, który krok po kroku przeprowadza je przez ten trudny proces. Ale czy obecność prawnika w sprawie...