Blog

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego została wprowadzona upadłość konsumencka. Upadłość konsumencka to narzędzie, którego celem jest redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Dla wielu dłużników, którzy wpadli w spiralę zadłużenia upadłość konsumencka to jedyny sposób na wyjście...

Ile kosztuje postępowanie spadkowe?

Zostaliśmy powołani do spadku i co dalej? Czy postępowanie spadkowe wymaga poniesienia kosztów z naszej strony? Otóż tak. Działanie w sprawie spadkowej jest rozpoczynane przez sąd na wniosek złożony przez spadkobiercę. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50 złotych. Przeprowadzenie sprawy spadkowej pozwala spadkobiercy na...

Czego nie robić podczas rozwodu? – Najczęstsze błędy

Rozpad małżeństwa to traumatyczne doświadczenie, które wyzwala w dotychczasowych partnerach wiele negatywnych emocji. Jest żal, strach, złość, rozczarowanie… W przypadku, kiedy w związku są małoletnie dzieci rozwód może się przerodzić w batalię o prawo do opieki, wysokość alimentów, warunki spotkań z dziećmi mieszkającymi z drugim rodzicem. Podejmując decyzję o złożeniu...

Kiedy można być zwolnionym z płacenia alimentów?

Rodzice mają obowiązek utrzymywania dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Obowiązek ten dotyczy zarówno nieletnich dzieci, jak i dzieci pełnoletnich, które ze względu na dalszą naukę nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Obowiązek utrzymania dziecka w równej mierze spoczywa na obojgu rodziców, co w przypadku rozwodu lub...

Ile wynoszą alimenty na dziecko? Jaka jest minimalna wysokość?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przez alimenty rozumie się środki utrzymania potrzebne do zapewnienia dziecku wyżywienia, odzieży, mieszkania, leczenia, a nawet zaspakajania potrzeb kulturalnych. W sytuacji, w której środki utrzymania nie są dostarczane w naturze, sąd ustala ich równoważność pieniężną. Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnej wysokości alimentów. W niektórych sądach...

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód definiuje się jako rozwiązanie związku małżeńskiego przez odpowiedni sąd w formie przewidzianej prawem. Rozwiązanie związku małżeńskiego zachodzi na wniosek jednego lub obojga małżonków. Rozwód za porozumieniem stron to potoczne określenie rozwodu bez orzekania o winie. Takie orzecznictwo ma miejsce na zgodne żądanie małżonków i niesie za sobą takie skutki,...

Zniesienie wspólności majątkowej

Wspólność  majątkowa to ustrój majątkowy dotyczący osób, które zawarły związek małżeński. Wspólność powstaje z chwilą zwarcia małżeństwa i dotyczy zarówno związków zawieranych przed urzędnikiem stanu cywilnego, jak i ślubów wyznaniowych. W praktyce wspólność majątkowa oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe, które zostaną nabyte w trakcie trwania małżeństwa są wspólne. Wspólność ustaje...

Darowizna a wspólność majątkowa: Czy przedmiot darowizny wchodzi do majątku objętego wspólnością ustawową?

Wspólność ustawowa zwana również wspólnością majątkową powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe, które zostaną nabyte w trakcie małżeństwa są wspólne. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wspólność ustawowa jako ustrój majątkowy dotyczy wyłącznie małżonków. Nie obowiązuje osób pozostających w z wiązkach nieformalnych. Jednocześnie w pojęciu...

Alimenty dla małżonka po rozwodzie: Kiedy przysługują?

Rozpad małżeństwa niesie za sobą konieczność uregulowania wielu kwestii, w tym kwestii finansowych. Najczęściej wiąże się to z określeniem wysokości alimentów płaconych na utrzymanie nieletnich dzieci. Są jednak sytuacje, w których alimenty są płacone przez jednego z małżonków na rzecz drugiego

Alimenty dla dorosłego dziecka: Co warto wiedzieć?

Kwestie związane z alimentami na dorosłe dzieci zawsze wzbudzają sporo emocji. Rodzice zobowiązani do płacenia alimentów na swoje nieletnie dzieci często zastanawiają się, czy osiągnięcie przez dziecko pełnoletności jest granicą, od której ustaje obowiązek alimentacyjny.