alimenty-dla-doroslego-dziecka

Kwestie związane z alimentami na dorosłe dzieci zawsze wzbudzają sporo emocji. Rodzice zobowiązani do płacenia alimentów na swoje nieletnie dzieci często zastanawiają się, czy osiągnięcie przez dziecko pełnoletności jest granicą, od której ustaje obowiązek alimentacyjny.

W praktyce wiek dziecka nie jest wyłącznym wyznacznikiem. O ustaniu obowiązku alimentacyjnego możemy mówić dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną przewidziane prawem przesłanki. Oznacza to, że w przeciwnym wypadku rodzic pozostaje zobligowany do płacenia alimentów dorosłemu dziecku nawet jeśli jest ono osobą pełnoletnią. Kiedy w takim razie ustaje obowiązek alimentacyjny na dziecko?

Alimenty na dziecko

Żeby zrozumieć, dlaczego obowiązek alimentacyjny nie ustaje w chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności należy wyjść od definicji alimentów. Alimenty to świadczenie realizowane na rzecz osób fizycznych, najczęściej dzieci lub rodziców, rzadziej byłych współmałżonków. W przypadku rozwodu do płacenia alimentów na dziecko najczęściej zobowiązany jest ten rodzic, który nie opiekuje się dzieckiem bezpośrednio.

Alimenty dla dziecka płacone są dlatego, że dziecko nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się. Obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach, co w przypadku ustania małżeństwa lub rozpadu związku nieformalnego wiąże się z koniecznością ustalenia partycypacji rodziców w kosztach utrzymania małoletnich dzieci. A co w sytuacji, w której dziecko osiągnęło pełnoletność?

Alimenty dla dorosłego dziecka

Rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko, dopóki nie może ono się samodzielnie utrzymać. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny istnieje także wówczas, gdy dziecko osiągnie 18. rok życia, ale wciąż się uczy i nie ma żadnych źródeł dochodu. W takich sytuacjach mówimy o alimentach dla dorosłego dziecka.

Podstawowym czynnikiem, który decyduje o tym, czy dziecku należą się alimenty czy też nie jest jego sytuacja materialna. Należy przy tym pamiętać, że dzieci, które ukończyły 18. rok życia muszą wykazać, że niemożność samodzielnego utrzymania się nie jest spowodowane ich winą, a czynnikami obiektywnymi (np. kontynuowaniem nauki).

Komu przysługują alimenty dla dorosłego dziecka?

Jak już wspomnieliśmy pełnoletnie dziecko, które chce zachować prawo do alimentów musi wykazać, że nie jest się w stanie samo utrzymać ze względów obiektywnych. Należą do nich:

  • kontynuacja nauki,
  • choroba, która wpływa na brak zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Jeśli pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę, rodzice nie mogą domagać się, żeby podjęło pracę zamiast studiów. Nie mogą również zaprzestać płacenia alimentów na jego rzecz.

Co ważne, alimenty przysługują także dorosłemu dziecku, które podjęło zatrudnienie. Możliwość samodzielnego utrzymania się nie jest bowiem jednoznaczna z posiadaniem pracy. Rodzic zostaje zwolniony z obowiązku alimentacyjnego względem dorosłego dziecka dopiero wtedy, gdy dziecko ma własny majątek.