Bieg terminu zasiedzenia

Kodeks Cywilny przewiduje 3 terminy zasiedzenia, w zależności od przedmiotu: • 3 lata -zasiedzenie rzeczy ruchomej • 20 lat - zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze • 30 lat - zasiedzenie nieruchomości w złej wierze Terminy dotyczące nieruchomości stosuje się odpowiednio do zasiedzenia służebności gruntowej. POCZĄTEK BIEGU TERMINU ZASIEDZENIA Początkiem biegu...

Zasiedzenie nieruchomości

ISTOTA ZASIEDZENIA Zasiedzenie to instytucja prawna polegająca na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza, wskutek faktycznego wykonywania tego prawa, w ciągu okresu czasu oznaczonego w ustawie. Zasiedzenie polega na podejmowaniu czynności tożsamych z zakresem dozwolonych zachowań uprawnionego z tytułu tego prawa, będącego przedmiotem zasiedzenia. Uskankcjonowanie bezprawnego działania jakim jest korzystanie z...

Postępowanie spadkowe czyli co należy zrobić by uzyskać prawo do spadku?

Podczas mojej wieloletniej praktyki z zakresu prawa spadkowego wielokrotnie spotkałam się z pytaniami od klientów, jak stwierdzić swoje prawa do spadku po bliskiej osobie, czy też po innej osobie, jak wpisać się do księgi wieczystej nieruchomości jako właściciel po tych osobach, jak wypłacić pieniądze z rachunku bankowego po zmarłej osobie....

Co zrobić gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem?

Każdy rodzic i każde dziecko ma prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Praktyka pokazuje, iż znacznie częściej stałą opiekę nad dzieckiem po rozwodzie sprawuje matka, to z nią dziecko mieszka i spędza większość czasu. Niestety, ale wiele spraw dotyczących dzieci, związanych jest z konfliktem i sporem pomiędzy rodzicami, którzy...

Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa – małżeńska wspólność majątkowa. Do majątku wspólnego małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, czyli wszelkie prawa majątkowe tj. prawo własności rzeczy oraz inne prawa rzeczowe. W czasie trwania wspólności małżeńskiej majątkowej żaden z małżonków nie może...

Co warto wiedzieć o małżeńskiej wspólności majątkowej?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami wspólność małżeńska majątkowa. Wspólność małżeńska nazywana wspólnością ustawową stanowi podstawowy ustrój majątkowy, który powstaje z mocy ustawy czyli do jego powstania wystarczy sam fakt zawarcia związku małżeńskiego. Małżonkowie mają oczywiście prawo w odmienny sposób uregulować stosunki majątkowe np. podpisać intercyzę. Wspólność małżeńska...

Alimenty na dziecko

Alimenty są świadczeniem, którego celem jest dostarczenie środków utrzymania, osobie ustawowo do nich uprawnionej. Obowiązek alimentacyjny obciąża co do zasady krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Istnieje również obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami. W praktyce alimenty, najczęściej dotyczą rodziców względem dziecka i temu tematowi będzie poświecony dzisiejszy artykuł. Zgodnie z art....

Rozwód – kiedy jest możliwy, kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Decyzja o rozwodzie często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji jaką muszą podjąć małżonkowie. Rozwód i związane z nim postępowanie sądowe zwykle jest dla stron bardzo stresujące, przepełnione emocjami, a w wielu przypadkach stanowi traumatyczne przeżycie. Rozwód powinien być traktowany przez małżonków jako rozwiązanie ostateczne, w sytuacji kiedy nie ma żadnych...

Upadłość gospodarcza – kiedy należy złożyć wniosek?

Upadłość gospodarcza dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu ustawy- Kodeks cywilny, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, wspólników spółki partnerskiej. W odróżnieniu od upadłości konsumenckiej, która jest dobrowolna i zależy wyłącznie...