ROZWODY

ADWOKAT OD ROZWODÓW WARSZAWA

Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Hurej- Słowik w Warszawie – specjalizacja sprawy rozwodowe. Oferujemy prowadzenie rozwodów na każdym etapie postępowania, w tym rozwodów z orzeczeniem o winie i za porozumieniem stron. Jeśli potrzebny jest Państwu dobry prawnik od rozwodów na terenie miasta Warszawa, zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii. 

Rola adwokata w prowadzeniu sprawy rozwodowej

Decyzja o rozwodzie często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji jaką muszą podjąć małżonkowie. Postępowanie w sprawie o rozwód jest niewątpliwie jednym z najbardziej skomplikowanych postępowań, zarówno pod względem proceduralnym, ale także pod względem emocjonalnym, w szczególności gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Sprawy rodzinne i rozwodowe są stresujące dla małżonków, często istnieje pomiędzy nimi bardzo duży konflikt, pojawiają się kłótnie, awantury, czasem przemoc, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu takich spraw, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania.

Rozwód – orzecznictwo i konsekwencje prawne

Rozwód może orzec tylko sąd, po przeprowadzeniu postępowania w tym zakresie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód możliwe jest tylko wtedy, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia małżonków występuje gdy wszystkie więzy łączące małżonków tj. duchowe, fizyczne i gospodarcze, uległy zerwaniu.

Rozwód dotyczy przede wszystkim małżonków, jednak nie można zapomnieć, że jego skutki dotykają całą rodzinę, w szczególności małoletnie dzieci małżonków. Dlatego też jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, rozwód jest niedopuszczalny. Sad nie może także orzec rozwodu jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub gdy drugi małżonek nie wyrazi zgody na rozwód ale jego odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Orzekając rozwód sąd ustala czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Na zgodny wniosek małżonków sąd zaniecha orzekania o winie i odstąpi od ustalania winy, co oznacza, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia. Sąd może orzec o wyłącznej winie jednego z małżonka, a także o winie obojga małżonków.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, a więc o obowiązku alimentacyjnym.

Dobry prawnik od rozwodów – Warszawa, Wawer

Przygotowując się do sprawy rozwodowej warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką może zapewnić wykwalifikowany i doświadczony adwokat. Prowadzenie rozwodów wymaga nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim wyczucia i empatii, dzięki którym dobry prawnik od rozwodów potrafi pomóc dotychczasowym małżonkom porozumieć się w kwestiach istotnych dotyczących wszystkich aspektów postępowania rozwodowego.

Świadczona przez Kancelarię Adwokacką pomoc prawna z zakresu spraw o rozwód obejmuje m.in.:

  • porady prawne w sprawie rozwodu
  • sporządzenie pozwu o rozwód
  • reprezentowanie przed sądem w sprawach o rozwód, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych
  • wyjaśnienie poszczególnych etapów postępowania rozwodowego
  • zadbanie o alimenty na dziecko, kontakty z dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka, a także o władzę rodzicielską
  • alimenty na małżonka
  • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie, odpowiemy na Państwa pytania, postaramy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z rozwodem, separacją, a jeżeli zdecydujecie się Państwo powierzyć nam prowadzenie swojej sprawy o rozwód pomożemy przejść przez ten trudny okres i być Państwa wsparciem.

Skontaktuj się z nami

Umów się na spotkanie