Blog

Rozwód – kiedy jest możliwy, kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Decyzja o rozwodzie często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji jaką muszą podjąć małżonkowie. Rozwód i związane z nim postępowanie sądowe zwykle jest dla stron bardzo stresujące, przepełnione emocjami, a w wielu przypadkach stanowi traumatyczne przeżycie. Rozwód powinien być traktowany przez małżonków jako rozwiązanie ostateczne, w sytuacji kiedy nie ma żadnych...

Upadłość gospodarcza – kiedy należy złożyć wniosek?

Upadłość gospodarcza dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu ustawy- Kodeks cywilny, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, wspólników spółki partnerskiej. W odróżnieniu od upadłości konsumenckiej, która jest dobrowolna i zależy wyłącznie...

Upadłość konsumencka – ukończenie postępowania

Po ogłoszeniu przez Sąd upadłości konsumenckiej i po zakończeniu przez syndyka wszystkich czynności, Sąd podejmuje decyzje w zakresie ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Sąd może podjąć następujące decyzje: 1.UMORZENIE POSTĘPOWANIA: • na wniosek upadłego • brak wydania syndykowi całego majątku • brak...

Nowa upadłość konsumencka

Od 24 marca 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. przesłanek pozytywnych i negatywnych ogłoszenia upadłości. JAKI JEST CEL UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ? Celem upadłości konsumenckiej jest zaspokojenie wierzycieli i oddłużenie - umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Cele te są równoważne, co oznacza, że ochrona...